Bank

Bankinformationer

Bankkonto: 1329 - 6265 810 282 i Nordea, Hørsholm Afdeling, 2970 Hørsholm

SE-nummer: 28 18 19 65 (klubben er ikke momsregistreret)

CVR-nummer: 28181965

Vigtigt ved betalinger: Skriv navn og formål først i teksten for betalingsmeddelelsen..