Sikkerhed

Kend sikkerhedsreglerne

Rungsted Kajakklubs sikkerhedsbestemmelser beskriver sikkerhedsbestemmelserne for de forskellige former for roning, herunder de særlige regler for vinterroning.

I sikkerhedsbestemmelserne er der lagt stor vægt på den enkelte roers ansvar og vurdering af sikkerheden. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger de almindelige regler for godt sømandskab.

Frigivelse

Sikkerhedsudvalget står for frigivelserne i Rungsted Kajakklub.

Solofrigivelser sker i forbindelse med gennemførelse af et soloforløb.

Egentlige frigivelser sker som udgangspunkt som afslutning på et introforløb, Men én eller to gange om året er der mulighed for at gå til prøve herudover.

Nye medlemmer, som har romæssige færdigheder på en frigivens niveau, vil blive kontaktet af sikkerhedsudvalget med henblik på en eventuel prøvetur.

Aktuelle frigivelser kan (i et vist omfang) ses af oversigterne over frigivelser og solofrigivelser.

Nyttige links med relation til sikkerhed

Vind og vand

Vandtemperaturen er vigtig for sikkerheden. Temperaturen i danske farvande kan du se f . e k s . på DMIs havobservationer. Klubben har tidligere opsamlet vandtemperaturer for Øresund (København og Hornbæk) - det er nyttigt lige at kende sæsonforløbet.

Skydebaner

siden om turplanlægning findes en links om både vejret og om skydebaner i Danmark.

Sikkerhed i øvrigt

Søsportens Sikkerhedsråd - gode råd om tryg færdsel på havet