Klubintro 1 - forår 2023

Hvad består kurset af?

Introduktioner til klubben foregår ved bordet inde i klubhuset. Det er nødvendigt at have været igennem disse introduktioner for at blive frigivet. Introduktionen afsluttes med et lille opgavesæt.

Træning til frigivelse består grundlæggende i at gennemgå frigivelsesbanen samt lidt lokalt kolorit som fx passage af havneindløbet. Desuden har vi et vist fokus på håndtering af både, pagajer, mm.

Svømmeprøven på 600 m er for dem der ikke tidligere har aflagt DKF's svømmeprøve.

Dagturen er en hel dag på vandet i smukke omgivelser med madpakke og godt humør.

Tider

Tiderne  til træning er rotid, dvs at du skal gerne være så klar til at ro som det er muligt. I praksis betyder det at du  skal komme så tidligt at du kan være omklædt inden rotid.

Tiderne til introduktioner og dagturen er mødetid. Da skal du bare være klar til at gå i gang, så at møde op fem minutter før er helt OK.

Udstyr

Klubben har kajakker, pagajer, skørter og svømmeveste. Det er besværligt at tage egen kajak med ned til klubhuset, men det øvrige udstyr er du velkommen til selv at tage med hvis du foretrækker at bruge dit eget. Især pagajflyder må du meget gerne tage med hvis du har en.

Du skal selv sørge for rotøj, og husk også drikkelse, måske solcreme og en snack til eget brug.

 

Program

Tirsdag 2. maj 2023 kl 17:30-21:30 (Intro, Hav)
Torsdag 4. maj 2023 kl 17:30-21:30 (Hav)
Tirsdag 9. maj 2023 kl 17:30-21:30 (Intro, Hav)

(9. maj 2023: Vi bliver på land)
Torsdag 11. maj 2023 kl 17:30 - 21:30 (Tur)
Tirsdag 16. maj 2023 kl 17:30 - 21:30 (Tur)
Tirsdag 23. maj 2023 kl 17:30 - 21:30 (Tur)
Torsdag 25. maj 2023 kl 17:30 - 21:30 (Hav)
Tirsdag 30. maj 2023 kl 17:30 - 21:30 (Hav)
Torsdag 8. juni 2023 kl 17:30 - 21:30 (Hav)

Træningerne og svømmeprøven herefter aftaler vi løbende indtil alle er frigivet i både hav- og turkajak

Søndag den 11. juni 2022 kl 8:00 - 18:00
Dagtur for alle.

Instruktørerne holder hinanden opdateret om status og ændringer via mail. [Kun admin]

Status Primær Start1 Start 2 Svøm T Fri H Fri Dagtur
Anne Hav ok ok august august august august
Lindis Hav / Tur JanC JanC ok KW JanC august
Tine Tur ok ok ok ok JanC august
Sofie Tur ok ok ok august august august