Administrationsudvalget

Administrationsudvalgets opgaver

Administrationsvalgets centrale opgave er at vedligeholde klubbens medlemskartotek, herunder

  • håndtere ind- og udmeldelser og overgang mellem aktiv- og passivstatus henholdsvis ungdoms- og seniorstatus
  • vedligeholde den del af de administrative bestemmelser der handler om ovenstående
  • sørge for den nødvendige rapportering om medlemsskaren til DKF, DGI og kommune
  • gennemføre opkrævning af kontingent, pladsleje mm, herunder restancer. 

Rungsted Kajakklubs regler om ind- og udmeldelse finder du i Rungsted Kajakklubs Administrative bestemmelser pkt. 3.

Administrationsudvalgets råderum

Der er hverken sat budget eller andre ressourcer af til udvalgets arbejde. Det forudsætter dog it-understøttelse, pt i form af MemberLink-systemet.