Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen skal varetage de opgaver og træffe de beslutninger, der er nødvendige for klubbens drift i overensstemmelse med
vedtægten og generalforsamlingsbeslutningerne. Det indebærer

  • Sørge for udarbejdelsen af de regelsæt for bl.a. roning, sikkerhed, uddannelse, materiel, hus og bro, som bestyrelsen finder nødvendige for at sikre en hensigtsmæssig, sikker og økonomisk drift og udvikling af klubben i overensstemmelse med klubbens formål og værdier.
  • Nedsætte udvalg eller udpege klubmedlemmer til at udføre disse opgaver. For udvalg skal bestyrelsen sikre, at der udpeges en formand.
  • Medvirke ved væsentlige og/eller usædvanlige beslutninger eller forhold. Det omfatter fx beslutninger af væsentlig økonomisk værdi eller strategisk betydning, alvorlige hændelser eller myndigheds- eller presserelaterede forhold.
  • Medvirke til at bestyrelsen, udvalg og enkeltpersoner løser opgaverne på den bedste måde til gavn for klubben og medlemmerne og i et indbyrdes godt samarbejde, hvor der lægges vægt på:
    -  at sikre relevant information og medinddragelse af bestyrelsen henholdsvis relevante udvalg og enkeltpersoner
    - at udvise respekt for andres opgaveløsning og indsats
    - at holde en god tone, både mundtligt og skriftligt.

Du kan kontakte formanden via kontaktformularen i bunden af siden.

Denne boks kan kun ses af bestyrelsen

Gemme dokumenter på denne side ("upload")

Dokument-boksen herover kan ses af alle påloggede medlemmer, men kun bestyrelsens medlemmer har den lille knap med "Administrér filer". Når du klikker på denne knap, kan du (ved at trække en fil hen over boksen) gemme mødereferater i .pdf-format som alle medlemmer kan se og læse. Boksen er indrettet til otte dokumenter, vi antager at de seneste otte dokumenter er tilstrækkeligt. 

Den grå boks til højre kan kun ses af bestyrelsens medlemmer. Her kan medlemmerne organisere alle bestyrelsens dokumenter i hovedmappen Best. Kun bestyrelsen (og administrator) har adgang til Best. Du kan oprette undermapper ved at klikke på tandhjulet i Best-knappen, nøjs med at udfylde mappenavnet.

Du kan gemme alle typer filer i alle mapper ved at trække en fil hen over boksen ved hjælp af musen. Du kan slette eller omdøbe filer ved at klikke på den standhjul.

Dokumenter der skal kunne ses af alle, fx vedtægterne, skal gemmes på webstedet af webmaster.