Om Festudvalget

Med adhoc-tilknyttede, frivillige medlemmer arrangerer festudvalget klubbens fester og fejringer.

Det er festudvalgets sigte at der årligt afholdes to fester i forbindelse standerhejsning og standerstrygning hvoraf den ene er en mindre og den anden en lidt større begivenhed.

Festudvalgets råderum

Sociale aktiviteter bør som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk.

Kun festudvalgests og bestyrelsens medlemmer kan se dette

Webmasters kommentar

Ovenstående er webmasters forslag. Input modtages meget gerne!

Webmasters oprindelige forslag til kommisorium: "Festudvalget planlægger og koordinerer klubbens sociale aktiviteter, herunder fejring af standerhejsning, standerstrygning og klubbens fødselsdag. Af øvrige mulige aktiviteter kan nævnes nytårskur, sankthansaften og julearrangementet."