Med nyt rokort på 1. januar 2023 ændrer vi på måden man skriver klubben kajakker ud på tur. Når det er fastlagt, bliver siden opdateret. Indtil da kan du ikke bruge den angivne praktik ... men principperne holder :-)

Udskrivning af kajakker

Når du i det daglige vil benytte dig af klubbens kajakker til her og nu-ture, skal de udskrives på følgende måde:

 1. Udskriv din ønskede kajak i rokortet på klubbens PC med den tur, du skal på. Kajakken må først udskrives, når du rent fysisk er i klubhuset. Du må således ikke reservere den hjemmefra.
 2. Efter den elektroniske registrering kan du gå ud og finde den kajak, du har reserveret, og lægge den frem på bommene.
 3. Når turen er afsluttet, og kajakken er rengjort, afslutter du turen på det elektroniske rokort, eventuelt med en korrektion af antal roede kilometer.

Se også siden om reservation af kajakker.

Trailere reserverer du på siden om trailerne.

Udskrivning af kajakker

Udskrivning af kajakker sker fra 1. januar 2021 i rokort.dk, det elektroniske rokort som i løbet af 2021 bliver en del af MemberLink, klubbens administrative system og systemet bag webstedet.

Udskrivning i klubhuset af kajakker til her og nu-ture

Når du i det daglige vil benytte dig af klubbens kajakker, skal de udskrives på følgende måde:

 1. Udskriv din ønskede kajak i rokortet på klubbens PC med den tur, du skal på. Kajakken må først udskrives, når du rent fysisk er i klubhuset. Du må således ikke reservere den hjemmefra.
 2. Efter den elektroniske registrering kan du gå ud og finde den kajak, du har reserveret, og lægge den frem på bommene.
 3. Når turen er afsluttet, og kajakken er rengjort, afslutter du turen på det elektroniske rokort, eventuelt med en korrektion af antal roede kilometer.

Reservation af materiel til fremtidige ture og aktiviteter

Når du vil reservere kajakker til ture eller kurser i fremtiden gælder følgende:

 1. Som udgangspunkt du kun reservere klubkajakker og trailer, og du skal aftale alle reservationer med Materieludvalget. Du kan ikke reservere andet udstyr som fx pagaj, slæbetov eller tagbøjler.
 2. Hvis du ønsker at reservere en klubkajak til ture af mere end en dags varighed, skal du sende en besked til Materieludvalget om det (er du logget på, kan du se linket i boksen til højre). Reservation af en uges varighed kan også lade sig gøre, hvis det fx drejer sig om undervisning eller uddannelse.
 3. Materieludvalget opfordrer arrangører af klubture til, når tilmeldingen er lukket, at sende en liste over reserverede kajakker til Materieludvalget (er du logget på, kan du se linket i boksen til højre). Når Materieludvalget har godkendt reservationerne, må det enkelte medlem selv reservere sin kajak i det elektroniske rokort.
 4. Materieludvalget administrerer udlånet af klubkajakker, og hvis der er sammenfald med andre, som har samme ønsker, vil der være følgende prioritering af, hvem der først får deres ønske opfyldt:
  1. Uddannelse (1.1. Instruktør 1.2. Intro 1.3. EPP 1.4. Solo)
  2. Klubture
  3. Private ture/privat udlån
 5. Hvis der er flere ture på samme tid og stort træk på klubkajakkerne, så opfordrer Materieludvalget turarrangørerne til at tale sammen indbyrdes og finde en fornuftig løsning.

Trailere reserverer du på siden om trailerne.