Vintersologruppen

Vi (Vintersologruppen), VSG) er en rimelig homogen og engageret gruppe af erfarne solofrigivne roere som gennemfører en række ture og træninger sammen kombineret med nogle studiekredsaftener. Grundideen er at vi organiserer aktiviteter for hinanden og at der er et læringselement i en del af aktiviteterne uden at der tale om egentlig uddannelse.

Deltagere

Vintersologruppen er for medlemmer der

 • er solofrigivet i Rungsted Kajakklub
 • er indstillet på at deltage og bidrage aktivt i forløbet
 • er indstillet på at ro i alt slags vejr (når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt).

Kravene for at deltage i en sæson er

 • at du tilmelder dig sæsonen (se rammen "Tilmelding" hvis du er logget ind)
 • at du er med i en arrangørgruppe der tilrettelægger og gennemfører en studiekredsaften, en tekniktræning og dagtur for hele Vintersologruppen, herunder at fungere som roleder
 • at du kan gennemføre en dagtur på 20-25 km.

Det er ikke noget krav at du skal kunne undervise i en hel masse, men du skal sammen med din arrangørgruppe kunne sætte rammerne og dagsordenen for et relevant tema som vi så i fællesskab drøfter og/eller afprøver.

Organisering

Vintersologruppen er selvorganiserende. Det betyder at vi deler os op i mindre arrangørgrupper, hvor hver arrangørgruppe får ansvaret for de tre akiviteter i en given måned. I praksis sker det på årets kickoff-møde i oktober. Hver arrangørgruppe skal så stå for at planlægge og gennemføre

 • en studiekredsaften ("teoriaften"): Torsdag 19:00 - 21:30
 • en tekniktræning: Søndag 10:00 - 12:00
 • en dagtur: Søndag hele dagen.

Vi tilstræber at der er sammenhæng mellem temaer på studiekredsaftenen, tekniktræningen og/eller dagturen hvor temaerne kan være alt kajak-relevant, fx navigation, sikkerhed, roledelse, udstyr etc.

De enkelte aktiviteter annonceres i klubbens aktivitetskalender, og det er også her at tilmelding til de enkelte aktiviteter foregår. 

Vintersologruppen har en koordinator der samler op på visse ting som fx idé-lister til temaer mv. Men som udgangspunkt skal gruppen være selvorganiserende og selvstyrende, så vi på skift påtager os opgaverne.

Studiekredsaftenerne

Vi mødes i klubhuset kl. 19:00 - 21:30 en torsdag aften. Hver aften har typisk tre dagsordenspunkter:

 1. Kort opsamling og evaluering af sidste tur.
 2. Arrangørgruppen fremlægger et relevant tema efter eget valg og styrer en debat af dette.
 3. Arrangørgruppen fremlægger planerne for den kommende tekniktræning og dagtur, herunder en plan B og spørgsmål omkring planerne drøftes.

Arrangørgruppen kan eventuelt på forhånd udsende materiale til forberedelses i et vist omfang til gruppen, gerne ved at lægge det i månedens bibliotek på holdets side.

Vi tilstræber at de tre punkter samt løs snak gennemføres på de afsatte 2½ time. Arrangørgruppen afgør hvor meget af tiden der skal bruges på de enkelte punkter.

Tekniktræning

Søndagen efter studiekredsen er der tekniktræning, roklar kl 10:00 og varer til kl 12:00. Det foregår som udgangspunkt fra klubhuset. Arrangørgruppen er roledere på turen, men kan bede andre on at instruere i givne teknikker.

Efter tekniktræningen kan der har tid og lyst til det, spise frokost sammen i klubhuset.

Dagturen

Søndagen efter tekniktræningen er der dagtur. På turene fungerer arrangørgruppens medlemmer som  roledere men selvklart med opbakning og støtte fra alle deltagere.

Arrangørgruppen er også turarrangører og sikrer aftaler omkring transport, nødvendigt udstyr etc. Det er også turarrangørerne som vurderer om plan B skal igangsættes eller om dagturen helt skal aflyses -- turen skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Under alle omstændigheder sender arrangørgruppen en besked dagen inden senest kl 14:00. 

Det er også arrangørgruppen som inden for rammerne af det valgte tema beslutter omfanget af øvelser mm. Som udgangspunkt bør turen ikke omfatte vandgang i fremmed vand på denne årstid.

Alle ture afrundes med et debriefing med feedback. Feedback vil også være et opsamlingspunkt på den efterfølgende studiekredsaften.

Som hovedregel er der tale om endags-ture, primært på søndage, men der er traditon for at den afsluttende tur i april er med mulighed for overnatning.

Tilmelding

Peter Carstensen er koordinator for gruppen.

Send en besked til Peter Carstensen hvis du være med eller bare høre nærmere.

Bemærk, at når du melder dig, melder du dig til gruppen – ikke til deltagelse i enkelte arrangementer.