Sikkerhedsudvalget

Sikkerhedsudvalgets opgaver

 • varetage ansvaret for sikkerhedsarbejdet i klubben under iagttagelse af DKF's og klubbens sikkerhedsbestemmelser.
 • varetage ansvaret for gennemførelse af kajakprøver vedrørende klubbens egne frigivelser.
 • vedligeholde og administrere klubbens sikkerhedsbestemmelser.
 • udbrede og understøtte en god sikkerhedskultur i klubben.
 • sikre at eventuelle hændelser som involverer klubbens medlemmer, bliver analyseret og beskrevet med henblik på læring omkring sikkerhed.

Sikkerhedsudvalgets råderum

 • budgetteret beløb
 • dispensere fra sikkerhedsbestemmelserne i enkelttilfælde
 • udstede påbud i enkelttilfælde, hvis dette skønnes nødvendigt af sikkerhedsmæssge årsager
 • tildele frigivelser, solofrigivelser og vintergodkendelser samt bemyndigelser hertil.

Denne boks kan kun ses af Sikkerhedsudvalgets medlemmer

Gemme dokumenter på denne side ("upload")

Den grå boks til højre kan kun ses af Sikkerhedsudvalgets medlemmer. Her kan du som medlem af Sikkerhedsudvalget organisere alle udvalgets dokumenter i hovedmappen SikU. Kun Sikkerhedsudvalget har adgang til SikU. Du kan oprette undermapper ved at klikke på tandhjulet i HusU-knappen, nøjs med at udfylde mappenavnet.

Du kan gemme alle typer filer i alle mapper ved at trække en fil hen over boksen ved hjælp af musen. Du kan slette eller omdøbe filer ved at klikke på dens tandhjul.

Alle .pdf-dokumenter i mappen Hændelser, kan påloggede medlemmer se på siden Hændelser.
Alle .pdf-dokumenter i mappen Mødereferater mm, kan påloggede medlemmer se i boksen Mødereferater herover.

Dokumenter der skal kunne ses af alle, fx Sikkerhedsbestemmelser, skal gemmes på webstedet af webmaster.

Kun SikU og administratorerne kan se denne boks

SikUs udeståender

 • Lukke huller i frigivelserne: det er vist ikke alle frigivelser der er registreret

Forslag til sider om sikkerhed

 • Skulle vi tilføje en side om praktiske forhold omkring sikkerhed? Her kunne nogle af de mange links fra siden Sikkerhed i Rungsted Kajakklub så placeres? Noget om sikkerhed på ture, roleders rolle, klubbens sikkerhedsgrej, etc.
 • Noget om dispensationer? Så kan vi lave en formular til dem, hvis det giver mening.

Webmasters udeståender

 • Beskrive af arbejdsgangene omkring registrering af frigivelser.

VHF-radioer [test]

Link til Reservation af VHF-radioer