Best - Vedtægter og regelsæt

Klubbens regelsæt

I Rungsted Kajakklub har vi samlet reglerne for god adfærd i nogle regelsæt. På den måde har vi bevidst taget stilling til blandt andet hvordan sikkerheden skal være, hvordan materiellet bruges og behandles og hvordan vi holder huset.

Vedtægter: Hvordan klubbens skal styres, herunder klubbens økonomi

Sikkerhedsbestemmelser: Hvilken sikkerhed skal der være når vi ror? Til sikkerhedsbestemmelserne hører to bilag

Materielregler: Hvordan skal materiellet bruges og disponeres?

Husregler: Hvad er god stil i klubhuset? Hvordan holder vi det? Til husreglerne hører også reglerne for private kajakpladser

Administrative bestemmelser: En række beslutninger om blandt andet ind- og udmeldelser, udgifter til klubbens aktiviteter, etc.

Privatlivspolitik: Beskriver hvilke oplysninger om det enkelte medlem der er nødvendigt for klubbens drift og hvordan de bruges.

Der kan suppleres med beskrivelser af processer for fx

  • refusion af regninger
  • indslusning inkl nøglebrikker
  • udmeldelse
  • opkrævning 
  • ...