Andet udstyr

Pagajer

Klubben har et stort udvalg af pagajer: Almindelige wing-pagajer, delbare wing-pagajer, euro-pagajer, delbare euro-pagajer samt grønlænderpagajer.

De ligger i orden med wing-pagajerne øverst og grønlænderpagajerne nederst. Euro-pagajerne er mærket efter størrelse. Hjælp med at holde orden. Så er det lettere for alle at finde den ønskede pagaj.

Bagerst i materielrummet ligger de delbare reservepagajer. De er mærket med bogstav og længde. Sørg for, at du tager to halve pagajer, der har samme bogstav.

Veste

Vestene er også mærket efter størrelse: Gul 40-50 kg. Rød 50-70 kg. Blå 70-80 kg. Grå 80-90 og +90 kg.

Træktove

De skylles efter brug og lægges pænt sammen i posen, så næste medlem ikke sidder med en fuglerede af et træktov ude på vandet.

Førstehjælpspakker

Du kan finde klubbens førstehjælpsudstyr til ture bagerst i materielrummet. De er i vandtætte poser.

Nødblus og -raketter

Klubben har to poser med signaludstyr til brug på klubture. De hænger bagerst i værkstedet.

Skader på udstyr

Hvis der er noget galt med udstyret, så læg det i reparationskassen på hylden over vestene, så kikker vi på det ved lejlighed.

Værkstedet

Du kan finde alt tænkeligt værktøj i værkstedet. Hvis du gerne vil bruge værkstedet til en større kajakreparation, så skriv til materieludvalget og hør, om der er plads.