Satser 2024

Årligt kontingent aktive medlemmer

 • Aktivt medlemskab seniorer, født 1999 eller tidligere: 1.400 kr
 • Aktivt medlemskab heltidsstuderende født senere end 1994: 550 kr
 • Aktivt medlemskab unge født 2000 eller senere: 550 kr
 • Passivt medlemskab: 400 kr.

Nye medlemmer der først er aktive efter 1. august 2024, betaler kun halvt kontingent.

Introduktionskursus og klubintroduktionsforløb

 • Introduktionskursus seniorer født 1999 eller tidligere: 1.600 kr
 • Introduktionskursus heltidsstuderende og unge født 2000 eller senere: 600 kr
 • Klubintroduktionsforløb for rutinerede roere: 800 kr.

Øvrige satser

 • Indmeldelsesgebyr incl. nøglebrik og IPP 2-certifikat opnået i klubben: 500 kr
 • Pladsleje for egen kajak: 700 kr
 • Pris for erstatningsnøglebrik ved bortkomst: 100 kr.

Eksempler

Nyt seniormedlem uden rutine der starter i maj:

 • Medlemskab forudsætter et introduktionskursus
 • Samlet pris : 1.400 kr (kontingent) + 500 kr (indmeldelsesgebyr) + 1.600 kr (kursus) = 3.500 kr

Nyt seniormedlem med den fornødne rutine der starter i august:

 • Samlet pris: 700 kr (kontingent) + 500 kr (indmeldelsesgebyr) + 800 kr (kursus) = 2.000 kr