Trailere

Klubben råder over to trailere:

  • Den gamle trailer, som kan laste 12 kajakker.
  • Den nye trailer, som kan laste 16 kajakker.

Begge trailere må trækkes med almindeligt kørekort. Trailerkørekort er ikke påkrævet.

Begge trailere har konvertere til nye og gamle elstik.

Husk særlig nøglebrik til havnebommen når du skal ind og ud af havnen med trailer. Bagerst i materielrummet finder du en kasse til hver trailer med nøglebrik, registreringsattest, nøgler, remme, konvertere mv.

Husk også at kontrollere trailerens dæk, dæktryk og lys inden du kører. Hvis der mangler luft i dækkene kan du køre ind på en tankstation og fylde mere luft på.

I lugerne i de lastede kajakker må der kun være lette ting som sprayskørt, paddle float og redningsvest. Læg ikke lette ting ned i ladet - de risikerer at blæse af i farten.

Kørselsgodtgørelse

Medlemmer der stiller bil med trækkrog til rådighed for en klubtur og trækker traileren, får refunderet deres udgifter til kørsel efter SKATs høje takst for kørselsfradrag.
• Kørslens længde kan måles på km-tælleren eller beregnes ved opslag på f.eks. Google Maps.
• Kørslen beregnes til og fra Rungsted Kajakklubs klubhus.

Reservation af trailer

Du kan reservere en trailer gennem Aktivitetsudvalget når du skal arrangere en tur. I tilmeldingsformularen kan tilmeldte blive spurgt om de kan trække en trailer på deres bil.

Reservation af trailere - beta

Du reserverer en trailer ved klikke i den (grønne) firkant der repræsenterer det første tidsrum i reservationsperioden. Så kommer der en formular frem som du udfylder - den trailer der er markeret med blå, er den reserverede.
  • Tr12: Den gamle trailer med plads til 12 kajakker
  • Tr16: Den nye trailer med plads til 16 kajakker.