Forsikringer

Klubhuset og løsøre i klubhuset

Klubben har forsikret klubhuset samt klubbens materiel (kajakker og udstyr) og indbo i klubhuset mod brand, vandskade, hærværk og indbrudstyveri m.v. Tyveridækningen gælder kun, hvis materiellet er låst inde, og der er tegn på indbrud.

Særligt vedr. medlemmernes ejendele i klubhuset:

1. Private kajakker og udstyr, der ligger i klubhuset, er ikke dækket af klubbens forsikringer. Almindelige indboforsikringer dækker normalt de private kajakker og udstyr, men betingelserne kan variere. Klubben opfordrer medlemmerne til at tjekke jeres indboforsikring.

Der er dog en subsidiær dækning af de private kajakker i klubbens løsøreforsikring, idet medlemmers løsøre, der ikke er dækket af en privat indboforsikring, kan dækkes af klubbens løsøreforsikring, hvis der er plads inden for klubbens totale dækningssum (dog med en selvrisiko på 5.100 kr.).

2. Personlige ejendele, f.eks. sportstøj, tasker m.v. (men ikke briller, smykker og rede penge) op til en sum på 5.000 kr. pr. år pr. medlem og med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade vil være dækket, såfremt der opstår et dækningsberettiget tyveri - f.eks. hvis man efterlader tøj, taske m.v. i omklædningsrummet, mens man er på vandet. Det er en forudsætning, at huset er aflåst, og at der er spor efter indbrud.

Derfor er det vigtigt:

  • at lukke og låse skure, døre og vinduer, når man forlader klubben
  • at holde øje med, at uvedkommende ikke færdes i og omkring klubhuset
Transport af kajakker og udstyr på klubture

Klubben har en transportforsikring, der dækker skader ved transport, herunder af- og pålæsning på klubture i Europa. Forsikringen dækker både klubbens og det private materiel, der har fast plads i klubhuset, og uanset om materiellet transporteres på klubbens trailer eller på medlemmernes biler. Materiellet skal være forsvarligt fastspændt.

Kajakker og udstyr udenfor klubhuset

Der er ingen forsikringsdækning af klubbens materiel, når det ikke befinder sig i klubhuset. Det gælder både, når det er på vandet lige uden for klubhuset, og når det er på tur, undtagen under transport, se ovenfor.

Derfor er det vigtigt:

  • at passe godt på materiellet, når du skal ind og ud af vandet - og på vandet.
  • at sikre bedst muligt mod tyveri, f.eks. ved at medtage pagajer, veste m.v., når kajakken forlades, og f.eks. låse kajakken til et fast punkt, evt. låse flere kajakker sammen ved overnatning uden aflåsningsmulighed.

Forsikringsdækning er kompliceret, så hvis du har spørgsmål eller har fået en skade, er du velkommen til at kontakte Gitte Forsberg fra bestyrelsen.