Opgaver

Materieludvalgets opgaver er

 • at organisere registrering, mærkning, eftersyn og vedligeholdelse af klubbens materiel
 • ud fra øvrige udvalgsbehov og bestyrelsens retningslinjer at vurdere og indstille til nyanskaffelser
 • at vedligeholde en god kontakt til leverandører
 • at forestå udlån af materiel i henhold til de gældende materielregler
 • at sikre, at klubbens materielregler er tidssvarende
 • at sikre, at klubbens materielregler er kendt af alle medlemmer
   

Råderum

Materieludvalgets råderum er

 • budgetteret beløb til vedligeholdelse
 • bevilliget beløb til nyanskaffelser

 

Denne boks kan kun ses af Materieludvalgets medlemmer

Gemme dokumenter på denne side ("upload")

Dokument-boksen herover kan ses af alle påloggede medlemmer, men kun Materieludvalgets medlemmer har den lille knap med "Administrér filer". Når du klikker på denne knap, kan du (ved at trække en fil hen over boksen) gemme mødereferater i .pdf-format som alle medlemmer kan se og læse. Boksen er indrettet til otte dokumenter, vi antager at de seneste otte dokumenter er tilstrækkeligt. 

Den grå boks til højre kan kun ses af Materieludvalgets medlemmer. Her kan Materieludvalget organisere alle udvalgets dokumenter i hovedmappen MatU. Kun Materieludvalgets har adgang til MatU. Du kan oprette undermapper ved at klikke på tandhjulet i MatU-knappen -- nøjs med at udfylde mappenavnet.

Du kan gemme alle typer filer i alle mapper ved at trække en fil hen over boksen ved hjælp af musen. Du kan slette eller omdøbe filer ved at klikke på den standhjul.

Dokumenter der skal kunne ses af alle, fx Placering af klubbens kajakker, skal gemmes på webstedet af webmaster.

Denne boks kan kun ses af Materieludvalget

Udeståender

Materielregler som ren tekst?  

 • Pkt. 1.5 om reservation skal rettes med link til ”ansøg om lån af klubkajakker” og gerne et link til ”udskrivning af kajakker”
 • Pkt. 2.7.b om anmeld skade skal rettes, så det passer til proceduren på Rokortet.
 • Email nederst skal rettes.

Ansøgning om lån af værksted: til Christian (JanC)

Alle er modtagere af beskeder til MatU