Har du lyst til at blive en bedre kajakroer og til at kunne lede ture for andre? Så bliv solofrigivet!

Solofrigivelse er en forudsætning for at være roleder i klubben for ture uden for kytsnært område.

I Rungsted Kajakklub kan du blive solofrigivet i både turkajak og havkajak. Solofrigivelsen i turkajak svarer i praksis til en solofrigivelse i havkajak, dog med baggrund i en IPP 3-certificering i turkajak.

Soloforløb i havkajak

Vi arbejder med roteknik, navigation og turledelse og opbygger på den måde erfaring og viden til at kunne ro sikkert under mere eksponerede forhold og tage ansvar for andre roere.

I solofrigivelsesforløbet vil du opleve
 • at udvikle roteknik, redningsteknikker, praktisk erfaring og viden til at kunne ro sikkert i hårdt vejr
 • komme dybere ind i emner som strøm, tidevand, risikofaktorer ved kajakroning, navigation med søkort, kompas og GPS, åbne kryds og natsejlads
 • at lære rutelægning, turplanlægning og ledelse af mindre grupper
 • at nyde godt af erfarne solofrigivne og instruktørers viden og evner
 • at træne og erfaringsudveksle med andre solokandidater.

Du bliver solofrigivet ved at gennemgå et solofrigivelsesforløb over 6 måneder som består af

 • 1 kick-off weekend
 • 4 dagsture, heraf 1 hårdtvejrsdag
 • 4 forberedelsesdage til dagturene
 • 3 teoriaftener
 • 1 afslutningsweekend
 • en række tekniktrænings(søn)dage hvor teknikken flyttes fra fladt vand og ud i bølger
 • 1 hypotermi-dag sammen med vinterfrigivne i vandet efter standerstrygning.

... og så selvfølgelig din egen rotid på vandet alene og sammen med andre fra holdet.

Du kan komme med på soloforløbet hvis du
 • er frigivet og vinterfrigivet i Rungsted Kajakklub
 • har roet 300 km roet pr 1. august samme år som soloforløbet starter
 • har en roteknik i havkajak på IPP 3-niveau (certifikat eller prøvning)
 • har turerfaring fra dagsture uden for lokalt rovand - minimum 4 ture
 • har et gyldigt førstehjælpskursus for søsport.

Bemærk, at hvis du ikke er vinterfrigivet når dit soloforløb starter, skal du gennemføre vinterkurset for at fortsætte soloforløbet.

Soloforløbet 2023 - 24: Solo 14

Peter Carstensen er koordinator på klubbens soloforløb. Kontakt ham hvis du vil
 • vide mere om soloforløbet
 • tilkendegive din interesse for soloforløbet
 • tilmelde dig soloforløbet.

Hvis du vil med på soloforløbet 2022 - 2023, så