Om aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget planlægger og koordinerer klubbens ro-relaterede aktiviteter, herunder langture, dagture, svømmehalsaftener og klubaftener (men undtaget ungdomsaktiviteter og uddannelsesaktiviteter.)

Aktivitetsudvalgets opgaver

Det er udvalgets opgave

 • at organisere klubbens egne rorelaterede aktiviteter for så vidt disse ikke hører til et andet udvalgs opgaver, herunder dagture, langture (blandt andet sommertur), svømmehalsaftener og klubaftener
 • at etablere og vedligeholde en tradition af aktiviteter
 • at sikre aktiviteter, der tilgodeser nyfrigivnes behov for støtte i starten
 • at skabe intern opmærksomhed om klubbens aktiviteter
 • at koordinere klubbens aktivitetskalender
 • at publicere disse aktiviterer i tilstrækkelig god tid via webstedet
 • at organisere deltagelse i eksterne arrangementer

Input til kalenderen

Ønsker du at få en aktivitet i kalenderen skal du sende en besked til aktivitetsudvalget, hvor du oplyser

 • Dato, mødetid, mødested og forventet varighed.
 • Beskrivelse af turen eller aktiviteten.
 • Deltagerkrav
 • Max. antal deltagere, og om der skal tilbydes venteliste.
 • Tilmeldingsfrist
 • Kontaktperson(er)

Aktivitetsudvalgets råderum

Udvalget råder hvert år over et budgetteret beløb og kan herudover disponere klubbens kalender, dog således at uddannelsesaktiviteter har forrang.

Kalenderturnus 2024

Januar       Annemarie
Februar     Bo
Marts         Gorm
April           Lone
Maj             Annemarie
Juni             Bo
Juli              Gorm
August        Lone
September  Annemarie
Oktober      Bo
November  Gorm
December   Lone  

Denne boks kan kun ses af Aktivitetsudvalgets medlemmer

Gemme dokumenter på denne side ("upload")

Dokument-boksen herover kan ses af alle påloggede medlemmer, men kun Aktivitetsudvalgets medlemmer har den lille knap med "Administrér filer". Når du klikker på denne knap, kan du (ved at trække en fil hen over boksen) gemme mødereferater i .pdf-format som alle medlemmer kan se og læse. Boksen er indrettet til otte dokumenter, vi antager at de seneste otte dokumenter er tilstrækkeligt. 

Den grå boks til højre kan kun ses af Aktivitetsudvalgets medlemmer. Her kan Aktivitetsudvalgets organisere alle udvalgets dokumenter i hovedmappen AktU. Kun Aktivitetsudvalget har adgang til AktU. Du kan oprette undermapper ved at klikke på tandhjulet i AktU-knappen -- nøjs med at udfylde mappenavnet. 

Mappen "Billeder til begivenheder" rummer de billeder som kan bruiges til at illustrere de annoncerede begivenheder. Du skal lægge billedet ned i mappen for at kunne vise det i en begivenhed, det er bedst med ef lavt, bredt billede da der ikke er så meget plads i bredden.

Du kan gemme alle typer filer i alle mapper ved at trække en fil hen over boksen ved hjælp af musen. Du kan slette eller omdøbe filer ved at klikke på den standhjul.

Dokumenter der skal kunne ses af alle, skal gemmes på webstedet af webmaster.

Denne boks kan ses af UdU og Administratorerne

Webmasters kommentar til AktU's sider

 • Forsiden "Roning" må meget gerne begejstre noget mere! Den er lidt tam set fra et potentielt medlems side.
 • Siden "Turplanlægning" trænger til en opdatering, måske også noget med hvad der forventes af en turarrangør i klubbben, herunder lidt om reglerne for ture.
 • Lægge turbeskrivelser ind? Måske som .pdf-filer?

Tænk gerne på hvordan disse sider tager sig ud for et potentielt medlem.