Husorden

Alle har ansvar for at bruge huset med omtanke og bidrage til oprydning og renholdelse. Uorden avler mere uorden, og meget uorden avler hurtigere nedslidning. Vi har derfor fire principper for brugen af huset:

1. Ryd op efter dig - og hjælp andre med oprydning

Det er ikke god stil at forlade hus og udenomsarealer snavsede eller uryddelige. Tag din tørn med at fylde eller tømme opvaskemaskinen, gå ud med skraldespanden, fjern affald på udenomsarealet og fej gulve forplads og terrasse samt aftørre og borde og stole.

For at gøre det nemt er der i klubhuset kun det indbo og udstyr, som er absolut nødvendigt for at klubben kan fungere, og hver ting har sin bestemte plads. Glemte sager skaber rod, fordi de ikke skal være der. Derfor skal de omgående lægges i glemmekassserne i materielrummet. Det gælder fra den mindste shampooflaske til en våddragt i str. XXL- også selvom der er navn i.

2. Sidste mand slukker og lukker det hele

Huset er på grund af sin beliggenhed meget udsat for hærværk og indbrud. Det er uacceptabelt at forlade huset uden at tjekke om man er den sidste. Er man det, går man en runde for at tjekke at alt er indendørs, vinduer er lukkede, døre låst og musikanlægget på plads i skabet.

3. Lås dørene selvom du er i huset.

Af hensyn til risiko for tyveri, især om sommeren. Også selvom I er flere.

4. Meld straks fejl og mangler til husudvalget

Jo hurtigere fejl og mangler udbedres, des mindre er risikoen for at det udvikler sig yderligere.

Bestemmelser for brug af klubhuset

Disse principper er mere detaljeret (og mere formelt) beskrevet i Bestemmelser for brug af klubhuset.