Best - Klubbens historie

Klubben blev stiftet den 7. august 2002 og har i dag omkring 300 medlemmer.

I perioden 1928 - 1947 eksisterede der allerede en kajakklub i Rungsted, som Karen Kjærgaard, medlem i den nuværende klub, har beskrevet i bogen " Kajak- og landliggerlivet ved Rungsted Kyst".

Vores nuværende klub, Rungsted Kajakklub, blev startet som et fællesskab mellem nogle få ildsjæle, som var flittige kajakroer. Hensigten var at skabe et socialt og læringsmæssigt fællesskab om kajakroning.

Jan Clausen med medlemsnummer 1 var klubbens første formand, og han var i den grad en drivkraft for etableringen af den klub vi har i dag. Med tiden blev klubben større, og i efteråret 2003 blev "kajakhuset" på Rungsted Strand bygget hen over to containere, og dér opbevaredes klubkajakkerne samt enkelte private kajakker. Under taget mellem de to containere var et rum med al materiellet. Det var også her der var omklædning og opbevaring af klapsammen-borde og -bænke. Bad fik man i forbindelser med redningerne eller derhjemme. Al undervisning og kagespisning foregik under åben himmel. Det gjaldt både sommer og vinter.

Strandens offentlige toiletter som var et skur på det tidspunkt, havde man også adgang til.

De fleste af de principper klubben fungerede efter dengang, er meget lig de nuværende principper i klubben.

Fx at vi afholder 2 generalforsamlinger, og at der er en lang række udvalg hvor de fleste beslutninger træffes. De fleste af de værdier der eksisterer i dagligdagen i klubben i dag stammer også fra de første år.

I december 2009 blev det nuværende klubhus færdigt, og det danner i dag en fantastisk ramme om klubbens aktiviteter.

Klubben har været helt i front med at være digital fra starten. Vi er nu med overgang til MemberLink i gang med 3. generations it-platform. De to første var udviklet af medlemmer i klubben.

Vi har fra klubbens start roet såvel turkajak som havkajak. I 2018 fik vi surfski og i 2020 også SUP-board.

Uddannelse af nye og øvede kajakroer foregår med egne instruktører.

Aktiviteter som dagsture, weekendture samt en årlig sommertur har i mange år været faste ingredienser i klublivet. I takt med at klubben er blevet større, er aktivitetsudbuddet blevet større.

I 2018 fik vi beskrevet klubbens værdier, som skal sikre at vi bevarer den gode kultur der eksisterer i klubben.

I videoen her kan du se hvordan klubben fik hjælp fra kommunen og andre i starten. Fortalt af klubbens 1. og 4. formand.


To containere med tag over,
materiel- og opholdsrum i midten

 

Fra den stiftende genereralforsamling.