Klubbens organisering

Generalforsamlingen

Klubben holder to årlige generalforsamlinger:

  • Ved forårsgeneralforsamlingen i april fremlægges regnskab og beretning til godkendelse.
  • Ved efterårsgeneralforsamlingen i november fremlægges forslag til budget for det kommende år. 

Generalforsamlingerne markerer normalt standerhejsning og standerstygning.

Efter generalforsamlingerne er der sædvanligvis standerhejsningfest henholdvis standerstrygningsfest.

Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at koordinere og have overblik over klubbens drift og aktiviteterne i klubben.

Udvalgene

Vedtægterne beskriver det princip at bestyrelsen og et antal udvalg varetager den daglige drift af klubben. Det praktiske arbejde foregår i udvalgene der inden for hvert deres fokusområde træffer de nødvendige beslutninger.

Idrætsorganisationerne

Rungsted Kajakklub er medlem af

  • Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og derigennem af Danmarks Idrætsforbund (DIF). DKF udbyder forskellige kurser og udgiver et blad som medlemmerne får tilsendt. 
  • DGI (tidligere kendt som "Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger") som udbyder forskellige kurser.