Turplanlægning - nyttige links

Denne side er ment som en hjælp til de, der enten skal deltage i en tur (måske for første gang) eller som vil bruge linksamlingen til at planlægge den næste tur.

Kommentarer modtages meget gerne til aktivitetsudvalget. Der må være mange, der kan bidrage med tips, tricks og gode links!

Beskrivelse af roleder- og turarrangøropgaver

Se i øvrigt også Administrative bestemmelser Pkt. 5.2 og 5.3

TURARRANGØR
 1. Skitsere/planlægge en turplan, der så vidt muligt bør ske med involvering af rolederen fra start.
 2. Overveje en plan B, hvis vejret skulle vise sig at blive en hindring for turen.
 3. Udarbejde en turbeskrivelse, som sendes til Aktivitetsudvalget, der lægger den i kalenderen. Teksten kan indeholde en beskrivelse af naturen, evt turens formål (fx
  hyggetur, bølgetræning, fokus på nybegyndere mv.), evt omkostninger på turen, sværhedsgrad, romæssige forudsætninger for deltagelse (roform, frigivelsesniveau)
  samt tidsramme for turen.
 4. Beslutte deltagerantal, tilmeldingsfrist
 5. Inddrage ro-lederen undervejs i de sikkerhedsmæssige aspekter fx ruteplan
 6. Reservere trailer, hvis den skal i brug, hos Aktivitetsudvalget
 7. Træffe de nødvendige aftaler med fx lodsejere, andre klubber, overnatning m.v.
 8. Efter tilmeldingsfrist orienteres de tilmeldte om holdets sammensætning og transport (hvem kører med hvem)
 9. Ved turens begyndelse briefes deltagerne om planen for turen dvs rutevalg, pausesteder og tidspunkter.
 10. Inden turstart spørges ind til deltagernes fysiske form og helbred, som der skal være kendskab til og evt. tages hensyn til undervejs. Dette kan evt. tages på to-mandshånd.
 11. Sørge for at tidsplanen så vidt muligt overholdes
 12. Når turen er slut laves en afregning med deltagerne.
 13. Sikre at deltagerne indberetter eventuelle skader på kajakker til Materieludvalget.
RO-LEDER
 1. Involvere sig i og godkende turplanen - rutevalg, distance, kryds osv. under hensyntagen
  til vind, vejr, strøm.
 2. Danne sig et overblik over hvilke deltager-ressourcer, der kan trækkes på under roturen.
 3. Har ansvaret for sammensætningen af holdet og kan således efter en samlet vurdering med fokus på rosikkerhed, rokompetencer, erfaring og praktiske forhold beslutte, at et eller flere medlemmer ikke kan deltage i turen, hvis forholdene ikke stemmer overens med evnerne.
 4. Sikre at fælles sikkerhedsudstyr er medbragt og fordelt hensigtsmæssigt.
 5. Gøre brug af holdets ressourcer og uddelegere ansvar for ro-relaterede opgaver undervejs på turen, hvis omstændighederne kræver det.
 6. Håndtering af uforudsete hændelser på vandet.
 7. Være med til at sikre at alle har en god, sjov og sikker tur, hvor alle deltagere er rimeligt indenfor deres komfortzone.
 8. Indberette eventuelle sikkerhedsmæssige begivenheder på turen til Sikkerhedsudvalget.
 9. Hvis vejrforhold ikke er gunstige for turen, kan rolederen beslutte at turen enten ikke skal gennemføres eller at Plan B tages i brug.

Økonomi på klubture

Klubbens regler for deltagerbetaling findes i de administrative bestemmelser, punkt 5.3.

Medlemmer der lægger bil til klubture godtgøres med statens takster for kørselsfradrag. Den bil der trækker traileren får den høje takst (3,70 kr/km) og andre får den lave takst (2,17 kr/km).

Pakkelister

Erik P's pakkeliste - Eriks generelle pakkeliste til ture med overnatning.

Det er tanken, at der her skal komme flere pakkelister, alle må gerne byde ind!

Kort

Eniro Sverige her kan du hente topografiske kort og søkort over Sverige og Danmark ganske gratis.

Køb af topografiske kort ("landkort") - Nordisk Korthandel, Ved Vesterport 4, 1612 København, Tlf 3338 2638

Søkort - Weilbach A/S - ren nethandel

Søsportskort fra det tyske forlag Delius Klasing

Overnatninger

Overnatningsteder - Skov- og Naturstyrelsens oversigt over lejrpladser, ruter, etc

Book en shelter

Overnatning i det fri - Bog med oversigt over primitive lejrpladser, kan bestilles -- opdateringer online

Kajakklubber i Danmark - DKF's oversigt over kajakklubber i Danmark, hvor man ofte kan få lov til at overnatte og/eller sætte i (vælg menupunktet DKF's klubber i venstre side)

Sikkerhed på turen

Marinetraffic.com - real time skibs kort. Giver aktuelt billede af skibes placering - her og nu. Ideelt at tjekke inden planlagt kryds til fx. Ven.

Naturstyrelsen - Hvor må vi færdes i naturen?

DKFs websted - Hvor må vi ro? (vælg menupunktet Hvor må du ro i venstre side)

Adgang til forsvarets skydeområder m.m. - Bekendtgørelse om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder mm

Fredninger i Danmark - Danmarks Naturfredningsforenings oversigt

Fredning i Roskilde Fjord - §7, stk 2 beskriver den særlige fredning omkring havørnereden på Bognæs over for Veddelev Havn

Vejrudsigter

DMIs vejrudsigt for hele Danmark - Også indgangsside til DMI i det hele taget

DMIs lokaludsigt for Rungsted

Sveriges vejr - SMHI's udsigt for vejret i Sverige og resten af verden.

Norges vejr - YR's udsigt for vejret i Norge og resten af verden.

Tidevand og solnedgang

Der er godt nok kun få steder i Danmark hvor tidevandet har betydning, men derfor kan DMIs tidevandstabeller alligevel være nyttige.

Solen og månens op- og nedgangstider findes på webstedet Almanak.