Praktiske forhold omkring klubhuset

Skader og problemer

Ved akutte problemer og skader: Kontakt via telefon først husudvalgets formand, og hvis du ikke får kontakt, så fortsæt med et andet husudvalgsmedlem indtil det lykkes. Som medlem finder du numrene på telefonlisten.

Ved ikke-akutte sager er det OK at lægge telefonbesked eller sende en besked til Husudvalget. Gør det, når du konstaterer noget, som ikke fungerer, er ved at gå i stykker, eller er gået i stykker. Jo hurtigere, vi kan få tingene repareret, des bedre.

Nøglebrikker og låse

Alle medlemmer får en nøglebrik der giver adgang til klubhusets låsesystem.

Husk at tjekke at døre og porte er lukket og låst efter dig da klubhuset indeholder effekter der tilhører klubben og andre medlemmer. Se i øvrigt under forsikringer om ansvar og forsikring. 

Glemte sager

Alt, der bliver fundet i klubhuset, som ikke hører til der - fra den mindste shampooflaske til den største våddragt - bliver lagt i glemmekasserne i rekvisitrummet. Kasserne tømmes efter behov med mindst 10 dages varsel ved direkte mail til alle medlemmer. Herefter kasseres eller overtages indholdet af klubben.

Forsyninger

Mangler der noget til den daglige drift af huset som fx kaffe, te eller toiletpapir, så send en besked til
Husudvalget.

Reservation af klubhuset

Klubhusets opholdsrum kan reserveres til klubrelaterede aktiviteter. Vil du reservere huset, så sker det i forbindelse med oprettelse af en aktivitet i kalenderen. Det er Aktivitetsudvalget der koordinerer husreservationer.

Hjertestarter

Klubben har en hjertestarter. Den er placeret mellem døren til Materialerummet og kajakport 3. Den er frit tilgængelig for alle.

Parkering

Det er forbudt at parkere på stranden ved klubhuset. Der findes parkeringspladser på havnens parkeringsområde eller på P-pladsen på hjørnet af Rungstedvej og Strandvejen ca. 5 minutters gang fra klubhuset.

Du må ikke parkere på Karen Blixen Museets parkeringsplads i museets åbningstid eller når der er arrangementer uden for åbningstiden.

Kørsel til klubhuset

Klubben har adgangsbrik til blokeringsbommen på havnen, så du om sommeren kan køre til og fra klubhuset med kajakker og andet materiel.

Om vinteren er bommen ikke i funktion, så da kan du køre i bil ind på kajområdet og parkere langs stranden.