Sikkerhed i Rungsted Kajakklub

Kend sikkerhedsreglerne

Rungsted Kajakklubs sikkerhedsbestemmelser beskriver sikkerhedsbestemmelserne for de forskellige former for roning, herunder de særlige regler for vinterroning.

I sikkerhedsbestemmelserne er der lagt stor vægt på den enkelte roers ansvar og vurdering af sikkerheden. Sikkerhedsbestemmelserne udbygger de almindelige regler for godt sømandskab.

Frigivelser

I Rungsted Kajakklub har vi tre niveauer af frigivelser:

Frigivelse i turkajak og havkajak sker som udgangspunkt som afslutning på et introduktionskursus. Hvis der er behov for det, kan der eventuelt organiseres prøve herudover. Frigivelser i surfski og SUP opnås gennem tilfredstillende deltagelse i et kortere introforløb i disse bådtyper

Nye medlemmer som har rutine og romæssige færdigheder på en frigivens niveau, kan frigives gennem tilfredstillende deltagelse i et kortere klubintro-forløb.

Vinterfrigivelse sker gennem deltagelse i et vinterkursus og en prøve. Vinterfrigivelsen gælder for alle de bådtyper som roeren er frigivet i.

Solofrigivelse sker i forbindelse med en tilfredsstillende gennemførelse af et soloforløb

Det er Sikkerhedsudvalget der står for frigivelserne i Rungsted Kajakklub, herunder beskrivelsen af kravene.

Sikkerhedsudvalget kan i enkelte og konkrete tilfælde dispensere fra sikerhedsbestemmelserne hvis du ansøger om det. Det kan du gøre ved at sende ansøgning til Sikkerhedsudvalget.

Sikkerhed i Rungsted Kajakklub
Sikkerhedsbestemmelser 2020-2 
Bilag: krav til frigivelser
Risikovurdering 2020

Frigivelser og certificeringer

Sikkerhedsmæssige hændelser

Sikkerhedsudvalget

Vejr og vind
DMIs vejrudsigt for Rungsted Kyst
-- med adgang til regnradar og vejrkort

FCOO- forsvarets vejrtjeneste 

- Temperaturer for Nordlige Øresund
   (viser historiske data for sæsonen)

Sikkerhed i øvrigt
Søsportens Sikkerhedsråd- gode råd om sikkerhed på vandet samt publikationer.

Siden om turplanlægning har links om både vejr og om skydebaner.

Mobil-apps som Sejlsikkert og Sejladsudsigt har relevante vejrudsigter til mobilen.