Klubintroduktionskurset

Er du et nyt medlem med rutine og romæssige færdigheder på en frigivens niveau, kan du frigives gennem tilfredstillende deltagelse i et såkaldt klubintroduktionskursus (eller bare "klubintro"). 

Meningen med kurset er at sikre at du dels kommer godt ind i klubben, dels har det fornødne ro- og sikkerhedsmæssige niveau. Vi antager at du kan ro rimeligt godt i forvejen,  og derfor bruger vi på klubintroduktionskurset forholdsmæssig megen tid på at du bliver kendt med (og lidt i) klubben.

To bådtyper

I Rungsted Kajakklub sigter vi efter at alle medlemmer er frigivet i to bådtyper: turkajak og havkajak. Du kommer med en bådtype som din foretrukne (den primære), og du skal lære den anden bådtype (den sekundære) at kende, mulivis helt fra bunden. De to bådtyper minder meget om hinanden, redningerne og især fornemmelsen i kajakken er dog forskellige. Så har du rutine i den ene type, lærer du sandsynligvis den anden ret hurtigt.

Hvordan forløber klubintroduktionskurset?

Kurset består af (i nogenlunde denne rækkefølge)

  • to aftener med introduktion til klubben, dens vedtægter, aktiviteter, sociale liv, udviklingsvejene etc samt tid på vandet i din foretrukne bådtype
  • en teoretisk prøve i din nye viden klubben, især med vægt på sikkerhed
  • to afteners træning (typisk) i din primære bådtype
  • frigivelse i din primære bådtype, herefter må du ro alene i denn bådtype
  • tre til fire afteners træning (typisk) i den sekundære bådtype
  • frigivelse i den anden bådtype, så må du ro alene i begge bådtyper!
  • svømmeprøve á la DKF: 600 m i havet med svømmevest medmindre du har aflagt tilsvarende prøve i en anden klub under DKF
  • en dagtur i et naturskønt område, fx Roskilde Fjord eller Esrum Sø.

Hvis kursuslederen efter de to første aftener vurderer at dit niveau ikke er godt nok til at blive frigivet inden for disse rammer, vil han eller hun aftale det videre forløb med dig, fx deltagelse i et regulært introforløb senere.

Hele pensum er så overvældende at kun roere med en vis rutine kan gennemføre kurset på den korte tid.