Introduktionskurset

Hvem deltager på et Introduktionskursus?

Er du et nyt medlem uden megen roerfaring, men er i tilstrækkelig fysisk form, skal du gennem et introduktionskursus inden du kan blive frigivet fra Rungtsed Kajaklub.

Hvordan foregår et Introduktionskursus?

Introduktionskurset består af

  • en introduktionsaften
  • omkring 10 kursusdage på weekenddage og/eller hverdagsaftener
  • en heldagstur i fremmed rovand
  • en svømmeprøve
  • en frigivelsesaften med prøve i hver bådtype.

Deltagelse i hele forløbet er obligatorisk

Da uddannelsesforløbet er sammenhængende og intensivt, skal du deltage i hele introduktionskurset (bliver du syg eller lignende finder vi ud af det). Det er derfor vigtigt at du sikrer dig at alle Introduktionskursets tider kan passes ind i din kalender.

Det er DKF-uddannede instruktører fra Rungsted Kajakklub der står for undervisningen (DKF står for Dansk Kano og Kajak Fobund). Ved frigivelsesprøven vil det være andre instruktører udpeget af klubbens sikkerhedsudvalg der sikrer at du og dine medkursisters har de nødvendige rofærdigheder og teoretiske viden.

Hvad koster det?

Prisen fremgår af klubbens satser.

Hvorfor foregår det på denne måde?

Formålet med den nuværende form er

  • at sikre et sammenhængende og hurtigt uddannelsesforløb med faste kursusdage
  • at sikre at alle kursister - i videst muligt omfang - frigives og IPP2-certificeres i både turkajak og havkajak
  • at klubben undgår at have et efterslæb af ikke-frigivne roere
  • at introduktionskurset ikke falder sammen med (for mange) andre klubarrangementer.