Klubintro 2 - Sensommer 2023

Hvad består kurset af?

Introduktioner til klubben foregår ved bordet inde i klubhuset. Det er nødvendigt at have været igennem disse introduktioner for at blive frigivet. Introduktionen afsluttes med et lille opgavesæt.

Træning til frigivelse består grundlæggende i at gennemgå frigivelsesbanen samt lidt lokalt kolorit som fx passage af havneindløbet. Desuden har vi et vist fokus på håndtering af både, pagajer, mm. Tre aftener vil være i turkajak og tre i havkajak.

Svømmeprøven på 600 m er for dem der ikke tidligere har aflagt DKF's svømmeprøve.

Dagturen er en hel dag på vandet i smukke omgivelser med madpakke og godt humør.

Tider

Tiderne  til træning er rotid, dvs at du skal gerne være så klar til at ro som det er muligt. I praksis betyder det at du  skal komme så tidligt at du kan være omklædt inden rotid.

Tiderne til introduktioner og dagturen er mødetid. Da skal du bare være klar til at gå i gang, er det helt OK at møde op fem minutter før.

Udstyr

Klubben har kajakker, pagajer, skørter og svømmeveste. Det er besværligt at tage egen kajak med ned til klubhuset, men det øvrige udstyr er du velkommen til at tage med. Især pagajflyder må du meget gerne tage med hvis du har en.

Du skal selv sørge for rotøj, og husk også drikkelse, måske solcreme og en snack til eget brug.

 

Program

Mandag 7. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (mødetid)
Introduktion i klubhuset, dernæst kort træning på vandet (turkajak).

Onsdag 9. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (rotid)
Træning på vandet (turkajak).

Fredag 11. august 2023 kl 19:00 - 21:30 (rotid)
Ekstralektion: Træning på vandet (turkajak).

Mandag 14. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (mødetid)
Introduktion i klubhuset, dernæst kort træning på vandet (turkajak).

Onsdag 16. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (rotid)
Træning på vandet (havkajak).

Mandag 21. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (rotid)
Træning på vandet (havkajak).

Onsdag 23. august 2023 kl 17:30 - 21:30 (rotid)
Træning på vandet (havkajak).

Træninger og svømmeprøve herefter aftaler vi løbende indtil alle er frigivet i både hav- og turkajak

Søndag den 3. september 2023 kl 8:00 - 18:00 (mødetid)
Dagtur for alle.

Kun instruktørerne kan se senne ramme, det er JanC der opdaterer den

Status Status Prim Start1 Start 2 Svøm T Fri H Fri Dagtur
Britt ok hav (tur) 7/8-23 14/8-23 ok 14/8-23 30/8-23  
Dorthe  ok hav (tur) 7/8-23 14/8-23 ok 14/8-23 21/8-23  
                 
Lindis (færdiggørelse fra klubintro 1) ok begge 6/7-23 + 7/8-23 14/8-23 ok aftalt m LS 6/7-23  
Sofie (færdiggørelse fra klubintro 1) ok tur ok ok ok 14/8-23 21/8-23  
Tine (færdiggørelse fra klubintro 1) ok begge ok ok ok ok 23/8-23  
Lisbeth (færdiggørelse 2022 efter aftale) afventer hav ok ok ok   ok ok
                 
Joan (genindmeldelse) ok begge ok ok ok ok ok ok
Tea (genindmeldelse) ok begge ok ok ok ok ok ok
                 
Kent (genindmeldelse) udgår begge ok ok ok ok ok ok
Ilham udgår tur            
Anne (færdiggørelse fra klubintro 1) udgår hav ok ok        

 

 

Instruktør Ma
7/8-23
On
9/8-23
Fr
11/8-23
Ma
14/8-23
On
16/8-23
Ma
21/8-23
On
23/8-23

3/9-23
Kommentar
  I + T T T I + T H H H T+H  
Sanna + + - - + - - +
"... Dagsturen, jeg har sat et stort X i kalenderen 3/9."
Camilla - - - - - - - ? "Jeg kan desværre ikke hjælpe i august ..."
Ken - - - - + - - ?
August er heller ikke særlig godt for mit vedkommende.
Det er nærmest kun den 16/8 jeg kan.
Kirsten R - OK OK ?          
Lisbeth S       +   +     Gør Lindis færdig 21/8-23 eftermiddag
                   
                   
Fremmøde                  
Britt OK OK Afbud OK OK OK Afbud Afbud 30/8-23: Ekstra gang med frigivelse
Dorthe  OK OK Afbud OK OK OK - +  
Lindis OK Afbud OK OK - - - +  
Sofie - Afbud OK OK OK OK - Afbud 9/8-23 15:14: Afbud (teaterbilletter)
Tine - - - - OK OK + +  
Lisbeth - - - - - - - -  
Joan OK Udeblev OK OK - OK Afbud - 9/8-23: Troede ikke at hun skulle komme
Tea - Udeblev Udeblev Udeblev Udeblev Udeblev - - 9/8-23: Ringet uden resultat