IPP 4-træning i havkajak 2023

IPP 4-niveauet er beskrevet i "Normer for IPP 1 – 5 havkajak". Formålet med niveauet er at roeren

  • kan færdes sikkert og forsvarligt på havet med et højt erfaringsniveau
  • kan fungere som turleder på dagsture for roere på IPP 4-niveau indenfor rammerne af deltagernes kompetencer.

Dette forløb sigter efter at gøre dig klar til et officielt IPP 4-kursus, det vil sige

  • at du har forståelse af og fornemmelse for niveauet
  • at du har sat dig ind i de teoretiske emner, især navigation m tidevand og IPP 4-turledelse
  • at du har trænet dine færdigheder og hårdt vejr og vand, især redninger og bugseringer.
Hvem er forløbet for?

Kurset er for dig der går efter IPP 4-niveauet, men der er også plads til dig hvis du (indtil videre) bare gerne vil udvikle dig videre fra IPP 3-niveauet.

For at deltage i kurset skal du derfor være solofrigivet og/eller være IPP 3-certificeret.

Instruktører er Jan Clausen (kursusleder) og Lars Korsbjerg, lejlighedsvist suppleret af andre medlemmer på IPP 4-niveau (dem er der i alt 12 af i klubben).

Hvordan foregår forløbet?

Forløbet er tilrettelagt ud fra tanken om at jo mere du ved og kan når du kommer på det officielle kursus, jo mere kan du fokusere på det du ikke kan.

I forløbet får du mulighed for at træne under rolige forhold inden du prøver dine færdigheder i det hårdere vejr og vind. Det betyder at dels er der planlagt lidt undervisning i klubhuset og noget tid på vandet sammen, dels skal du og de andre deltagere arrangere selvtræning, fx når der tegner til gode bølger og meget vind fx ved klubhuset eller på Nordkysten.

Tilmelding

Orienteringsaftenen du meget gerne melde dig til, set sker kalenderen.

Selve kurset kræver særskilt tilmelding, her skal du melde dig til ved et klik på tilmeldingsknappen.

Og skal du på kursus og senere til prøve, skal du huske at melde dig til et IPP 4-kursus eller -prøve efter sommeren, det foregår typisk i Vadehavet med udgangspunkt i Esbjerg ... her kommer link efterhånden som vi opdager at de er slået op.

Du er tilmeldt

Kontakt JanC hvis du gerne vil melde fra.

Planlagt forløb

Kurset er afsluttet for 2023

Mandag 3. april 2023 kl 19:00

Orienterings- og motivationsaften for alle i klubhuset med orientering om niveauet og forløbet. Tilmeld dig gerne i kalenderen.

Søndag 9. april 2023 kl 20:00:
S
idste tilmelding til selve kurset.

Tirsdag 11. april 2023 kl 18:00 (roklar)

Træningsdag på vandet ved klubhuset.

Tirsdag 18. april 2023 kl 19:00

Teoriaften i klubhuset med navigation, tidevand og forberedelse til kickoff-dagen.

Torsdag 20. april 2023 kl 18:00 (roklar) - Aflyst

Træningsdag på vandet ved klubhuset -- ekstra!

Søndag 23. april 2023 kl 10:00 (roklar)

Dagstur fra Kulhuse med bølgetræning, turledelse, redninger og bugseringer.

Mandag 15. maj 2023 kl 18:00 - Aflyst

Først status i klubhuset, dernæst på vandet: hvor langt er vi nået?

Søndag 18. juni 2023 kl 10:00 - Aflyst

Dagtur til et sted hvor vi kan få det rigtige vejr med træning og afsluttende evaluering.

Desuden ...

Selvtræning og hvad vi i øvrigt aftaler

Eventuelt IPP 4-kursus, fx Kajakhotellets kursus eller Trekantens kursus

Eventuel IPP 4-prøve, nok 4. - 5. november 2023