Generalforsamlingen

Vedtægternes § 6

  • Stk. 1: "Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer samt personer, som bestyrelsen indbyder."

Vedtægternes §7

  • Stk. 1. "Klubben afholder to årlige ordinære generalforsamlinger – en forårsgeneralforsamling og en efterårsgeneralforsamling."
  • Stk. 2. "Den ordinære forårsgeneralforsamling finder sted den næstsidste lørdag i april eller, hvis særlige forhold taler derfor, op til to lørdage før eller efter. "
  • Stk. 5. "Den ordinære efterårsgeneralforsamling finder sted den første lørdag i november eller, hvis særlige forhold taler derfor, lørdagen før eller efter. "

Denne struktur giver mulighed for at skille det fremadrettede (fx vedtagelse af budget) fra det bagudrettede (fx godkendelse af regnskab).

Indholdet af de to ordinære generalforsamlinger er beskrevet yderligere i vedtægterne.

Dokumenter fra generalforsamlinger

Herunder kan du finde indkaldelser og bilag til generalforsamlinger samt referater herfra.

Dokumenter til den kommende eller fra den seneste ligger umiddelbart tilgængeligt, ældre dokumenter ligger i mappen "Generalforsamlung - ældre dokumenter".