Handelsbetingelser pr 1. januar 2021

Handelsbetingelser for Rungsted Kajaklub

FORBEHOLD OG PRISER
Rungsted Kajakklubs kontingentsatser, gebyrer m.v. vedtages af efterårsgeneralforsamlingen og gælder for det efterfølgende kalenderår med ikrafttræden 1. januar. Alle priser på disse sider er uden moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl. 

BETALINGSSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Rungsted Kajakklub at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Rungsted Kajakklub og Nets. Er dette ikke muligt, skal du henvende dig til medlemsadministratoren (medlemsadm@rungstedkajak.dk). I forbindelse med din første betaling godkender du, at Rungsted Kajakklub fremover må trække beløbet på din konto via dit betalingskort indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Rungsted Kajakklub. I forbindelse med din første betaling accepterer du også klubbens vilkår og regler.

Rungsted Kajakklub benytter Dibs som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk træk på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Rungsted Kajakklub, men hos Dibs.

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at tilmelde et nyt betalingskort. Du tilmelder det ny betalingskort ved at logge ind på Rungsted Kajakklubs websted og vælge punktet "Mit betalingskort" i den personlige menu.

BETALING
Kontingent, leje af kajakplads, kursusgebyr og indmeldelsesgebyr til Rungsted Kajakklub trækkes herefter automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 7 dage inden der trækkes betaling fra dit betalingskort modtage en e-mail med oplysning om hvor meget du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, fx hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab.

Kvittering for betaling sendes til dig via e-mail. Hvis dit betalingskort udløber, eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Rungsted Kajakklub en påmindelse via e-mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det ny betalingskort. Det gør du på Rungsted Kajakklubs websted som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Du modtager en kvittering ved træk fra dit betalingskort via e-mail. 

OPHØR AF MEDLEMSSKAB
Ønsker du ikke længere medlemskab af Rungsted Kajakklub, skal du sende en e-mail til formanden (formand@rungstedkajak.dk), gerne med en begrundelse. Allerede betalte beløb vil med de undtagelser der fremgår af andre regler, ikke blive refunderet i forbindelse med udmeldelse.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke pengebeløb efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Rungsted Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre din adgang til webstedet ved manglende betaling, eller hvis du groft har tilsidesat dine medlemspligter. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til dig ved eventuel spærring.