Rokortet

Her i browser-versionen af rokortet kan du (når du er logget ind)

  • afslutte en tur, der er skrevet ud, men ikke ind: brug de tre prikker i tabellen "Både på vandet" herunder
  • efterregistrere en tur der er afsluttet: brug knappen "Efterregistrer" i boksen øverst til højre
  • rette en tidligere registreret tur: brug knappen "Mine ture" 
  • se, registrere og opdatere skader: brug knappen "Skader" øverst til højre
  • reservere en kajak til et klubarrangement
  • se rostatistikker og oversigter over egne ture og alle registrede både.

Skal du skrive dig ud til en ny tur, skal du gøre det på PC'en i klubhuset (se eventuelt vejledningen) eller via app'en.

Anonym side Redigér "På vandet lige nu ...