Missionen

Vi ønsker at udbrede og fastholde glæden ved kajakroning.

 • Vi fortæller interesserede om kajakroningens glæder - motionsmulighed, naturoplevelser og socialt samvær
 • Vi stiller op til tværkulturelle arrangementer og fortæller om kajakroning og RK
 • Vi har fokus på medlemmers trivsel i klubben, så vi får mest mulig glæde af kajakroningen

Værdierne 

Vi bidrager alle til klubbens udvikling og drift

 • Vi er en forening, hvor alle aktiviteter, ledelse og organisation er baseret på frivilligt arbejde
 • Vi bidrager efter evne med tid og viden til små og store opgaver i klubben
 • Vi værdsætter alle bidrag - så det er sjovt at bidrage

Vi tager ansvar for hinandens sikkerhed, huset og materiellet

 • Vi er opmærksomme på hinanden omkring sikkerhedsmæssige forhold til vands og til lands
 • Vi passer godt på huset og klubbens materiel
 • Vi reparerer selv småting og giver melding om større skader når de bliver opdaget

Vi hjælper hinanden til gode oplevelser

 • Vi bidrager med at give gode oplevelser til hinanden, ved f.eks. at arrangere ture og andre aktiviteter
 • Vi deler gerne ud af erfaringer så alle kan få de bedst mulige oplevelser
 • Vi giver andre en hånd når der er brug for det

 Vi får alle med i et godt fællesskab

 • Vi har specielt fokus på at få nye medlemmer med i fællesskabet
 • Vi hilser på hinanden
 • Vi arrangerer mange og varierede klubture og arrangementer, så alle har mulighed for at deltage