Reservation af opholdsrummet

Opholdsrummet i klubhuset kan reserveres til klubrelaterede aktiviteter.

Vil du reservere opholdsrummet, så sker det i forbindelse med oprettelse af en aktivitet i kalenderen. Det er Aktivitetsudvalget der koordinerer husreservationer, så det er kun herigennem at du kan reservere opholdsrummet.

Bemærk, at selv om du har en aktivitet med reservation af opholdsrummet, så skal alle medlemmer som udgangspunkt kunne bruge omklædningsrummene samt hvis det er foreneligt med aktiviteten, have adgang til køkken og opholdsstue.