Tilbage igen i 2024 ...

Der er ikke noget egentligt forløb for IPP 3 Turkajak i 2023. I stedet er der arrangeret anden træning i turkajak.

Træningen er slut for 2022

2022 - IPP 3-træning i turkajak

IPP 3-prøve?

Har du endnu ikke IPP 2 i turkajak bliver der mulighed for at aflægge prøve den 29. juni 2022 (særskilt tilmelding i RK kalender via Memberlink).

For de der vil gå op til IPP 3-prøven aftaler vi løbende træning sammen mellem de ugentlige kursusaftener. Du skal være indstillet på også at arbejde lidt med turplanlægning.

Træning

Der trænes forskellige ugedage (se program) fra kl. 18:00 - 20:00 med efterfølgende fælles opsamling i klubhuset til ca. kl. 21:30.

Derudover planlægger og gennemfører vi en fælles dagstur i starten af august.

Overordnet tidsplan:

  • Opstart før sommerferien: uge 19 frem til uge 26
  • Opstart efter sommerferien: uge 32 frem til og med uge 34
  • DKF prøve: 27. august i RK (prøve er frivilligt).